ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ มอบหมายให้ นายบุญปั๋น ไชยานะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า โรงเรียนวัดปางเติม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว