ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม อุ้ยสอนหลาน

กิจกรรม อุ้ยสอนหลาน
นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่สาบ จัดกิจกรรม อุ้ยสอนหลาน สอนการตัดตุง ,สอนการทำขนมเทียน,สอนการทำกรวยดอกไม้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ