ข่าวกิจกรรม

วันต้นไม้ประจำของชาติ โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันต้นไม้ประจำของชาติ โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย คณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จิตอาสาพระราชทาน ฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการในอำเภอสะเมิง และประชาชนจิตอาสาตำบลแม่สาบ ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ดอยผายอง บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) หมู่ 9 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 150 คน ร่วมกันปลูกต้นพญาเสือโคร่งจำนวน 1,009 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด