ข่าวกิจกรรม

งานกีฬา ปางเติมโอเพ่น

งานกีฬา ปางเติมโอเพ่น
งานกีฬา ปางเติมโอเพ่น  จัดขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมกีฬาฟุตซอลในอำเภอสะเมิง และยกระดับมาตราฐาน การเล่นฟุตซอล ณ สนามกีฬาบ้านปางเติม  26-27 มีนาคม 2564