ข่าวกิจกรรม

มอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียน,วัด,หน่วยงานต่างๆ,และป้ายร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่ ประจำปี 2564

มอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียน,วัด,หน่วยงานต่างๆ,และป้ายร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่ ประจำปี 2564
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้มอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียน วัด หน่วยงานต่างๆ และป้ายร้านไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับร้านค้าในตำบลแม่สาบ