ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ


  เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านนายมูล ธนะมงคล บ้านนากู่ หมู่ที่ 9   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านนายตะดาจา คอแอะ บ้านนากู่ หมู่ที่ 9   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน (บริเวณสายทางไปบ้านผายอง) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2565