ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านปางเติม (หย่อมบ้านตะวันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ (ชม.ถ.173-008)


  เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.สายทางบ้านปางเติม หมู่ที่ 4 (ชม.ถ.173-008)   ดาวน์โหลด 7 ธันวาคม 2564