ข่าวกิจกรรม

อบต.แม่สาบ จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลแม่สาบ

อบต.แม่สาบ จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลแม่สาบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลแม่สาบ (Community  Isolation) เพื่อรองรับการกลับภูมิลำเนาของกลุ่มเสี่ยงสูงที่เดินทางมาจาก 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด เพื่อรอการ swab ณ โรงพยาบาลสะเมิง  รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ปัจจุบันมีประชาชนตำบลแม่สาบเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(จังหวัดชลบุรี) จำนวน 2 คน เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์พักคอยฯ เพื่อกักตัวระหว่างรอการตรวจหาโรคโควิด-19 และรอผลการตรวจหาโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาลสะเมิง จึงขอแจ้งให้ประชาชนตำบลแม่สาบอย่าได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เฝ้าระวัง และโปรดอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลแม่สาบ ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด