ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10   ดาวน์โหลด 18 สิงหาคม 2564
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10   ดาวน์โหลด 18 สิงหาคม 2564