ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า (บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านงิ้วเฒ่าหมู่ที่ 8   ดาวน์โหลด 18 สิงหาคม 2564
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8   ดาวน์โหลด 18 สิงหาคม 2564