ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


  เรื่อง วันที่
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด 30 ตุลาคม 2563