ข่าวกิจกรรม

ตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับเส้นทางการจราจร สายแมตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ - บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ

ตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับเส้นทางการจราจร สายแมตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ - บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ได้มอบหมายให้ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่สาบ ดำเนินการพัฒนา ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ล้มทับถนนเส้นทางสัญจรไปมา  พร้อมปรับเกรดดินสไลด์เส้นทางจราจร  ระหว่างบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ - บ้านป่าลาน  ตำบลสะเมิงเหนือ  เนื่องจาก ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ลมแรงในช่วงที่ผ่านมา  เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตแก่ผู้ที่สัญจรไปมา