ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 2


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 2 (หมู่ที่ 3,4 และ8)   ดาวน์โหลด 7 มิถุนายน 2564