ข่าวกิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยการนำของนายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับ รพ.สต. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาบ อสม.และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนตำบลแม่สาบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นผับประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด - 19 และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาตลอดเส้นทาง