ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนคสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางขึ้นอ่างเก็บน้ำประปา บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 13 พฤษภาคม 2564