ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 ดังนี้

1.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ดำเนินการชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2564
และในปีนี้ได้มีการขยายกำหนดการเวลาดำเนินการชำระภาษีปี พ.ศ.2564   
 
-    การแจ้งประเมิน     ภายในเดือน    เมษายน   2564
-    ชำระภาษี             ภายในเดือน     มิถุนายน  2564
 
2.  ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2564  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564  ของทุกปี
 
ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-5811997,052-000209