ข่าวประชาสัมพันธ์

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางห้วยไม้ยาง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางห้วยไม้ยาง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่