ข่าวประชาสัมพันธ์

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายดอยยาว-กองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายดอยยาว-กองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่