ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหย่อม บ้านนากู่ – หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหย่อม บ้านนากู่ – หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2562