ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า –บ้านนากู่ (จุดต้นพะยอม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  เรื่อง วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า –บ้านนากู่ (จุดต้นพะยอม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด 18 กุมภาพันธ์ 2562
แบบก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 18 กุมภาพันธ์ 2562
การเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 18 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 18 กุมภาพันธ์ 2562