ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา


  เรื่อง วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา   ดาวน์โหลด 15 กุมภาพันธ์ 2562
แบบก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 15 กุมภาพันธ์ 2562
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 15 กุมภาพันธ์ 2562