ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง


  เรื่อง วันที่
ราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2562