ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-009)


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 24 มกราคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 24 มกราคม 2562