ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลด 31 กรกฎาคม 2561