ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ (ต่อจากโครงการเดิม) เรียน


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ (ต่อจากโครงการเดิม) เรียน   ดาวน์โหลด 23 กรกฎาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 23 กรกฎาคม 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 กรกฎาคม 2561