ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านทุ่งยาว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านทุ่งยาว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 6 กรกฎาคม 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 6 กรกฎาคม 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 6 กรกฎาคม 2561