ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสันนากู่ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสันนากู่ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 4 พฤษภาคม 2561
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 4 พฤษภาคม 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 4 พฤษภาคม 2561