ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7


  เรื่อง วันที่
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 26 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 26 กุมภาพันธ์ 2561