ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 19 ธันวาคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 19 ธันวาคม 2560