ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 18 ธันวาคม 2560
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 18 ธันวาคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 18 ธันวาคม 2560