ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยโบสถ์ขุนอมลอง บ้านนากู่(หย่อมบ้านขุนอมลอง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 28 พฤศจิกายน 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 28 พฤศจิกายน 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 28 พฤศจิกายน 2560