ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 28 พฤศจิกายน 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 28 พฤศจิกายน 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 28 พฤศจิกายน 2560