ข่าวกิจกรรม

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาบ และหน่วยงานร่วมในตำบลแม่สาบ จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิชน ว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา