ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า โดยก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายทางเข้าบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า ถนนสายทางเข้าบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด 18 กันยายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001 / 2560   ดาวน์โหลด 18 กันยายน 2560
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 18 กันยายน 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 18 กันยายน 2560