ข่าวกิจกรรม

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร