ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บริเวณสายทุ่งแขม บ้านงาแมง หมู่ 3 ต.แม่สาบ


  เรื่อง วันที่
ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บริเวณสายทุ่งแขม บ้านงาแมง หมู่ 3 ต.แม่สาบ   ดาวน์โหลด 2 สิงหาคม 2560
ราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 2 สิงหาคม 2560