ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ (บริเวณสวนนายศัตราวุธ) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ (บริเวณสวนนายศัตราวุธ) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 10 เมษายน 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 10 เมษายน 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 10 เมษายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ (บริเวณสวนนายศัตราวุธ) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 10 เมษายน 2560