ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคา โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
หนังสือเชิญชวน   ดาวน์โหลด 23 มีนาคม 2560
ประกาศ   ดาวน์โหลด 23 มีนาคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 มีนาคม 2560
ตารางแสดงวงเงิน (ปปช)   ดาวน์โหลด 23 มีนาคม 2560