ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน พร้อมประตูและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 27 มีนาคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 27 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 27 มีนาคม 2560