ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางบ้านตะวันออก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประกาศสอบราคา   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560