ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหย่อมบ้านวัด(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหย่อมบ้านวัด(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560