ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านตะวันออก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2560