ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องตกลงราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 14 กันยายน 2559
ประกาศ   ดาวน์โหลด 14 กันยายน 2559
ตารางแสดงงวงเงินงบประมาณ   ดาวน์โหลด 14 กันยายน 2559
ราคากลางถนน คสล.ม.1   ดาวน์โหลด 14 กันยายน 2559
ราคากลางถนนม.7   ดาวน์โหลด 14 กันยายน 2559
ราคากลางถนน ม.5   ดาวน์โหลด 14 กันยายน 2559