ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม้


  เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลด 6 กันยายน 2559