ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเหลี่ยมเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขาน ม.1


  เรื่อง วันที่
หนังสือขอความร่วมือประชาสัมพัธ์ปรกาศตกลงราคา   ดาวน์โหลด 29 สิงหาคม 2559
ประกาศตกลงราคาจ้าง   ดาวน์โหลด 29 สิงหาคม 2559
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 29 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด -