ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

กระทู้ร้องทุกข์ อ่านแล้ว ตอบ โพสโดย วันที่
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต 554 0 เดลส์เน็ท 6 มี.ค. 2558
ลงทะเบียนผู้พิการ 505 2 หลานอู้ยแก้ว 2 มี.ค. 2558
เบี้ยยังชีพ 633 3 อู้ยน้อย 22 ก.ย. 2557
ตั้งกระทู้ร้องทุกข์ - ร้องเรียนใหม่