ข้อมูลอื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


  เรื่อง วันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560   ดาวน์โหลด 7 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   ดาวน์โหลด 5 ธันวาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560   ดาวน์โหลด 8 มกราคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561   ดาวน์โหลด 6 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์   ดาวน์โหลด 6 มีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561   ดาวน์โหลด 7 พฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561   ดาวน์โหลด 4 มิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561   ดาวน์โหลด 5 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2561   ดาวน์โหลด 6 สิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561   ดาวน์โหลด 6 กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   ดาวน์โหลด 5 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 5 พฤศจิกายน 2561