ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตกลงจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 2 โครงการ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดสระน้ำ   ดาวน์โหลด 24 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 24 สิงหาคม 2559
ราคากลาง ม.6   ดาวน์โหลด 24 สิงหาคม 2559
ราคากลาง ม.9   ดาวน์โหลด 24 สิงหาคม 2559