ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา ตามโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด -
เอกสารสอบราคา   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -