ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฝายกระสอบทราย บริเวณลำห้วยอมลอง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง 2   ดาวน์โหลด -